ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδος, όπου  μέλη του είναι μόνο αναγνωρισμένα από το κράτος καταδυτικά κέντρα, έχει κύριους σκοπούς την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα, τη συμβολή του στη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, την εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του, την προβολή του ελληνικού καταδυτικού προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς την προστασία και ανάδειξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου της ενάλιας χλωρίδας και πανίδας, όπως και του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος, τόσο σε σύγχρονα όσο σε ιστορικά και αρχαία ναυάγια, λιμένες και βυθισμένους οικισμούς.

Στα πλαίσια αυτά είναι ο επίσημος συνομιλητής με την ελληνική πολιτεία εκπροσωπώντας τα μέλη του καθώς και όλη την ελληνική κοινότητα των 400 καταδυτικών κέντρων της Ελλάδας.